Na przełomie stycznia i lutego 2022 roku odbywa się oferta obligacji korporacyjnych serii T2 emitowanych przez MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. Oferowane jest 849 409 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł. Emitent planuje zatem pozyskać blisko 85 mln zł (84 940 900 zł).

logo MCI

Papiery mają 5-letni termin wykupu, ale emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu (opcja call) począwszy już od sierpnia 2022 roku. Premia z tytułu skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu zmniejsza się wraz z upływem czasu o 0,05% (co pół roku) z poziomu 0,5% (sierpień i listopad 2022 roku) do 0,1% (sierpień i listopad 2026 roku).

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych serii C związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (RFI: 347) zarządzanego przez MCI Capital TFI. Maksymalna wartość zabezpieczenia to 127,4 mln zł (150% wartości emisji).

Obligacje serii T2 mają zmienne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,5%. Kupony będą płatne kwartalnie.

Cena emisyjna jest zmienna w czasie i ma zachęcać do wczesnego składania zapisów:

  • od 31 stycznia do 8 lutego – cena wynosi 97,50 zł za obligację,
  • od 9 do 13 lutego – cena wynosi 98,75 zł za obligację,
  • od 14 do 16 lutego – cena wynosi 100,00 zł za obligację.

Wysokość dyskonta w pierwszych dziewięciu dniach zapisów (2,5%) odpowiada w przybliżeniu zwiększeniu marży z 3,5% do 4,0%.

Środki z emisji obligacji serii T2, emitent planuje przeznaczyć na (cele emisji):

  • finansowanie bieżących potrzeb korporacyjnych w tym na nabycie certyfikatów inwestycyjnych Funduszy MCI,
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek,
  • wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Emitent planuje wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst.

 

Tabela. Terminy związane z ofertą obligacji

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów

31 stycznia 2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów

16 lutego 2022 r.

Przewidywany termin przydziału

18 lutego 2022 r.

Przewidywany termin podania wyników oferty do publicznej wiadomości

7 marca 2022 r.

Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst

10 marca 2022 r.

 

Zobacz także