W dniu 27 kwietnia 2022 roku spółka Echo Investment S.A. rozpoczęła ofertę publicznej emisji obligacji serii M w kwocie do 40 mln zł. Będzie to już trzecia w tym roku seria obligacji spółki.

Echo Investment logo

Oferta trwa od 27 kwietnia do 11 maja 2022 r. Oprocentowanie serii M ma wynieść 4 proc. powyżej WIBOR 6M.

Termin zapadalności obligacji wyniesie 4 lata.

Spółka w styczniu i lutym tego roku wyemitowała (z nadsubskrypcją) pośród inwestorów indywidualnych obligacje serii K i L o łącznej wartości 100 mln zł.

Na stronie spółki oraz biura maklerskiego PKO BP dostępne są prospekty wraz z suplementami i ewentualnymi komunikatami aktualizującymi, przygotowane w związku z ofertą publiczną obligacji Są on jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Echo Investment oraz ofercie publicznej obligacji w Polsce.

 Echo Investment emituje obligacje dla inwestorów indywidualnych od 2014 r. Do tej pory łączna wartość wyemitowanych papierów wyniosła ponad 733 mln zł, z czego 433,8 mln zł nadal jest przedmiotem obrotu na giełdzie, pozostałe natomiast zostały wykupione w terminach zapadalności.

 

Emitent przewiduje, że na dzień wykupu opisywanych obligacji (27 kwietnia 2026 r.) wartość zobowiązań finansowych Echo Investment nie powinna znacząco odbiegać od poziomu zobowiązań finansowych spółki z dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Terminy związane z ofertą obligacji

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów - 27 kwietnia 2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów - 11 maja 2022 r.

 

Zobacz także