Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. poinformował w komunikacie, że emisja obligacji na okaziciela serii A doszła do skutku, zaś emitent dokonał przydziału obligacji. Ostatecznie inwestorzy zapisali się na 1.027 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Oznacza to, że spółka pozyskała środki pieniężne w kwocie 1,027 mln złotych.

Logo Robinson EuropeObligacje korporacyjne serii A wyemitowane przez bielską spółkę będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Warto przypomnieć, że próg od którego już niedługo (1 stycznia 2015 r.) będzie istnieć możliwość ubiegania się o notowania na Catalyst to 1 mln złotych.

Aktualizacja 27 października 2014 r.

Zapisy na obligacje serii A trwały od 15 września do 14 października 2014 roku. Przydział obligacji nastąpił w dniu 17 października. Oferta obejmowała do 4.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Inwestorom przydzielono 1.027 papierów serii A, w związku z tym nie wystąpiła redukcja. Zapisy na obligacje korporacyjne wyemitowane przez spółkę Robinson Europe złożyło 31 podmiotów: 29 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne. Średnia wartość zapisu wyniosła nieco ponad 33 tysiące złotych.

Zobacz także