Oprocentowanie obligacji notowanych na Catalyst

Oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst w pierwszym kwartale bieżącego roku ukształtowało się na średnim poziomie 5,97%. Biorąc pod uwagę ten sam okres, najlepiej oprocentowane bankowe lokaty roczne** dawały około 2,6%zysku, a obligacje skarbowe przynosiły średnio 3,05% (kwartał wcześniej było to 3,16%).

Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 130% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanych lokat i o ok. 96% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Biorąc pod uwagę obligacje korporacyjne z wyłączeniem banków komercyjnych, średni dochód z obligacji wyniósł 6,28% (w poprzednim kwartale 6,38%) rocznie. Oprocentowanie obligacji banków komercyjnych ukształtowało się na średnim poziomie 4,50% (poprzedni kwartał – 4,45%). Odsetki od obligacji banków spółdzielczych wyniosły średnio 5,16% (poprzednio – 5,18%)

Najwyżej oprocentowanymi obligacjami korporacyjnymi na Catalyst są papiery następujących emitentów:

 • 2C Partners – seria 2CP0416,
 • Europejski Fundusz Medyczny – seria EFM0416,
 • Europejski Fundusz Medyczny – seria EFM1216,
 • Nordic Development – seria NOR1016,
 • Summa Linguae – seria SUL0717.

Wszystkie powyższe serie obligacji dają oprocentowanie równe 10%, przy czym obligacje 2C Partners, Nordic Development i Summa Linguae są papierami o stałej wysokości oprocentowania, a obligacje Europejskiego Funduszu Medycznego to obligacje o zmiennym kuponie.

Biorąc pod uwagę obligacje korporacyjne (z wyłączeniem obligacji banków spółdzielczych) na Catalyst, na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku notowanych było 365 serii obligacji, w tym:

 • 293 serii papierów o zmiennym oprocentowaniu (80,3% wszystkich notowanych serii obligacji korporacyjnych)
 • 70 serii obligacji o stałym kuponie (19,2%)
 • 2 serie obligacji zerokuponowych (0,5%)

Średnie oprocentowanie obligacji korporacyjnych o zmiennym kuponie (z wyłączeniem banków spółdzielczych) wyniosło 5,59%, podczas gdy w poprzednim kwartale było to 5,67%. Oprocentowanie obligacji o stałym kuponie wyniosło średnio 7,56%, w porównaniu do 7,62% w poprzednim kwartale.

Biorąc pod uwagę powyższe dane widać, że generalnie oprocentowania obligacji po raz kolejny lekko spadały. Wyjątkiem są obligacje banków komercyjnych, których oprocentowanie ponownie, jednak nieznacznie wzrosło.

 

Obroty obligacjami na Catalyst***

W okresie od II kwartału 2015 r. do I kwartału roku bieżącego obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 1.395,8 mln zł i były wyższe o 3,9% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W pierwszym kwartale roku 2016 na Catalyst obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 304,88 mln zł. W porównaniu do średniej z czterech kwartałów roku 2015, obroty obligacjami korporacyjnymi spadły o 14,9%.

Wartość obrotów obligacjami korporacyjnymi w rozbiciu na poszczególne kwartały z ostatnich czterech lat przedstawia tabela:

(mln zł)

Q1

Q2

Q3

Q4

2013

777,9

421,5

304,4

433,9

2014

625,7

349,5

299,3

352,5

2015

342,3

336,4

368,1

386,5

2016

304,9

-

-

-

Najwyższe obroty na Catalyst w pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano na obligacjach następujących emitentów:

 • Cyfrowy Polsat – seria CPS0721 – 31.126,08 tys. zł,
 • Alior Bank – seria ALR0321 – 14.936,01 tys. zł,
 • GPW – seria GPW0117 – 13.568,62 tys. zł,
 • mBank – seria MBK1223 – 9.859,03 tys. zł,
 • Rank Progress – seria RNK0616 – 9.000,17 tys. zł.

Wartość obrotów obligacjami korporacyjnymi w poszczególnych miesiącach na przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawia tabela oraz wykres:

(mln zł)

2013

2014

2015

2016

styczeń

83,1

362,0

99,3

96,4

luty

42,9

147,1

103,7

100,6

marzec

651,9

116,6

139,3

107,9

kwiecień

70,5

86,8

120,2

-

maj

260,6

83,8

114,9

-

czerwiec

90,3

178,9

101,3

-

lipiec

158,4

89,9

119,8

-

sierpień

55,1

88,4

102,0

-

wrzesień

90,9

121,0

146,2

-

październik

95,9

164,1

150,6

-

listopad

169,7

86,6

117,6

-

grudzień

168,3

101,8

118,3

-

Obroty na Catalyst Q1 2016

 

Ilość emitentów i obligacji notowanych na Catalyst

Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2016 roku na rynku Catalyst notowano obligacje 176. emitentów (wliczając obligacje spółdzielcze i listy zastawne), a liczba notowanych serii obligacji wyniosła 445. Łączna wartość emisji wyniosła 67.781,3 mln PLN.

W porównaniu do stanu z końca pierwszego kwartału 2015 roku liczba emitentów wzrosła o dwóch (wzrost o 1,1%), liczba notowanych obligacji korporacyjnych, spółdzielczych i listów zastawnych wzrosła o dwanaście (wzrost o 2,8%) a łączna wartość emisji była wyższa o 5.269,5 mln PLN (wzrost o 8,4%).

W pierwszym kwartale 2016 roku na rynku zadebiutowało 34 serii obligacji.

 

W opracowaniu użyto danych pochodzących z serwisu gpwcatalyst.pl

* - oprocentowanie obligacji to wysokość kuponów w bieżącym okresie odsetkowym, wyrażona w skali roku

** - wg bankier.pl

*** - transakcje sesyjne

Zobacz także