W dniu 7 kwietnia 2016 roku Regis sp. z o.o. przekazał informację, że w dniu 29 kwietnia nastąpi przedterminowy wykup obligacji serii A1 na żądanie Emitenta. Obligatariusze zdążyli już się przyzwyczaić do systematycznego wykupu obligacji serii A1 amortyzacji obligacji), jednak tym razem spółka postanowiła skorzystać z opcji call i wykupić wszystkie pozostałe w obrocie papiery serii A1. Ustalenie praw do wykupu nastąpi 21 kwietnia.

Logo RegisEmitent wykupi 7.150 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 złotych każda. Obligatariusze oprócz kwoty nominału oraz należnego kuponu za siódmy okres odsetkowy, otrzymają również premię w wysokości 1,25% wartości nominalnej wykupywanych  obligacji.

Wykup nastąpi za pośrednictwem KDPW.

Zobacz także