Zarząd LPP SA poinformował, że spółka wyemitowała obligacje serii A. Łączna ich wartość nominalna to 300 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł.

Subskrypcja trwała w dniach 22-26 listopada 2019 r. Obligacje zostały zaoferowane w drodze oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego.

LPP SACena emisyjna obligacji wyniosła 1.000 zł.

Dniem wykupu obligacji jest 12 grudnia 2024 r.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i oparte jest na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,1 punktu procentowego. Odsetki wypłacane są co pół roku.

Obligacje nie są zabezpieczone.

Emitent zarezerwował sobie prawo wcześniejszego częściowego lub całkowitego wykupu obligacji.

Obligacje są notowane na Catalyst i zostały oznaczone nazwą skróconą LPP1224 i kodem ISIN PLLPP0000060.

LPP SA to podmiot o ponad 25-letniej historii zarządzający pięcioma rozpoznawalnymi markami odzieżowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Kapitalizacja spółki to ok 16 mld zł.

Zobacz także