9 czerwca 2020 roku spółka Arche S.A. rozpoczęła publiczną emisję obligacji serii F, na które można dokonywać zapisów do 25 czerwca. Celem emisji jest refinansowanie obligacji serii C, która zapada w sierpniu 2020 roku. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji wyniesie maksymalnie 11 mln zł.

Arche grupa logo

 

Deweloper mieszkaniowo-hotelowy oferuje 6% odsetek w skali roku, wypłacanych co trzy miesiące. Wartość stopy oprocentowania może jednak wzrosnąć do 6,25% lub 6,5%, jeśli emitent mocno zwiększy zadłużenie.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1000 zł, zapadalność to 3 lata, a minimalny zapis to 25 obligacji (25 tys. zł).

Obligacje będą zabezpieczone hipotekami części hoteli (Hotel Arche Częstochowa, Hotel Arche Geologiczna w Warszawie), ustanowionych na pokojach, salach konferencyjnych oraz restauracjach hotelowych. Lokale niemieszkalne, na których będzie ustanowione zabezpieczenie, sumarycznie wycenione są na 16,9 mln zł. Dodatkowo, Arche dokona cesji z polis ubezpieczeniowych hoteli w celu zabezpieczenia obligacji.

Termin wykupu obligacji został ustalony na 25 czerwca 2023 r., jednak Arche przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości emisji. Deweloper najwcześniej będzie mógł skorzystać z opcji call (wcześniejszej spłaty obligacji) 25 czerwca 2022 r., czyli w dniu płatności ósmego kuponu odsetkowego.

 

Zobacz także