Warszawska Giełda Papierów Wartościowych S.A. poinformowała o planach emisji obligacji długoterminowych.

Ponieważ w dniu 2 stycznia 2017 r. ma nastąpić wykup obligacji o oprocentowaniu zmiennym serii A i B GPW S.A., spółka rozpoczęła przygotowania do emisji obligacji długoterminowych, emitowanych w celu refinansowania obligacji serii A i B. Wyemitowane obligacje będą wykupione prawdopodobnie w pięć lat od daty emisji. Wartość nominalna emitowanych papierów, której można się spodziewać, to 120 mln PLN.

Logo Giełdy Papierów WarościowychWiadomo również, że obligacje emitowane w celu rolowania mają być oprocentowane według stopy zmiennej. Emisja odbędzie się prawdopodobnie w formie oferty publicznej.

Obligacje serii A i B mają termin wykupu w dniu 2 stycznia 2017 r.

Zobacz także