Do grona emitentów kierujących swoje obligacje do klientów indywidualnych dołączył PKN Orlen.

Obecnie trwa emisja serii B o łącznej wartości 200 mln złotych. Zapisy są przyjmowane w dniach 3-14 czerwca. Walory są obligacjami czteroletnimi o oprocentowaniu zmiennym opartym o sześciomiesięczną stawkę WIBOR powiększoną o 1,5 punktu procentowego (150 bp). Minimalna wielkość zapisu to jedna obligacja.

28 maja 2013 r. zarząd PCC Rokita zgodnie z harmonogramem dokonał przydziału obligacji serii AD. Łącznie oferowanych było 250.000 walorów po cenie nominalnej i emisyjnej wynoszącej 100 zł. Papiery były oferowane w dwóch transzach: Instytucjonalnej (150.000 szt.) i Otwartej (100.000 szt.).

Kancelaria Medius S.A. z Krakowa poinformowała o dokonaniu przydziału wszystkich obligacji serii A o łącznej wartości 400.000 zł.

Walory mają stałe oprocentowanie wynoszące 11,5% w skali roku wypłacane w okresach kwartalnych. Datą wykupu obligacji jest 15 października 2014 r. Obligacje są zabezpieczone.

Emisja certyfikatów inwestycyjnych Raport 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Raport 3 NSFIZ), o której informowaliśmy w marcu (Bezpieczne certyfikaty inwestycyjne Raport 3 NSFIZ), zakończyła się sukcesem.

Kolejny raz emisja obligacji PCC Rokita cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W dniu dzisiejszym PCC Rokita podała komunikat o przydziale walorów w ramach emisji obligacji serii AC.

O emisji informowaliśmy na naszych stronach (Kolejna publiczna oferta obligacji PCC Rokita).

Po raz kolejny w tym roku publiczną emisję obligacji przeprowadza PCC Rokita S.A.

Spółka jest producentem i dystrybutorem ponad 250 produktów chemicznych wykorzystywanych w wielu ważnych branżach gospodarki (przemysł tworzyw sztucznych, budowlany, tekstylny, chemiczny, inne).

Prywatna emisja certyfikatów inwestycyjnych serii C Raport 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (NSFIZ), o której informowaliśmy na naszych stronach, zakończyła się sukcesem.

Emisja obligacji Capital Park S.A., o której informowaliśmy w czerwcu, zakończyła się.