Giełda w dniu 2 lipca 2013 roku zawiesiła notowania obligacji kilku emitentów ze względu na to, że nie przekazali sprawozdań finansowych za rok 2012 w wymaganym terminie, czyli do 30 czerwca 2013 roku. Zawieszeniu podlegają obligacje: Jedynka S.A. (obligacje oznaczone kodem JED0415), Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. (ORK0314), Minox S.A. (MNX0414), Nickel Development Sp. z o.o. (NKL1013), NMV S.A. (NMV0114), Rodan Systems S.A. (ROD0813) oraz TimberOne S.A. (obligacje TBR1013).

W dniu 28 czerwca 2013 r. na rynku Catalyst zadebiutowały czteroletnie obligacje korporacyjne serii A i B koncernu naftowego PKN Orlen S.A.

Emisje serii A i B liczą po 2.000.000 sztuk obligacji, łącznie 4.000.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł każda. Wartość emisji serii A i B wynosi łącznie 400.000.000 zł. Obligacje serii A i B oferowane były w ramach publicznego programu emisji o łącznej wartości do 1.000.000.000 zł (do 10.000.000 sztuk obligacji).

W dniu 26 czerwca 2013 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje komunalne serii A13 Powiatu Goleniowskiego. Obligacje te są oznaczone tickerem PGL1127.

Emisja serii A13 liczy 20.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każda. Wartość emisji wynosi 20.000.000 zł.

Do grona emitentów kierujących swoje obligacje do klientów indywidualnych dołączył PKN Orlen.

Obecnie trwa emisja serii B o łącznej wartości 200 mln złotych. Zapisy są przyjmowane w dniach 3-14 czerwca. Walory są obligacjami czteroletnimi o oprocentowaniu zmiennym opartym o sześciomiesięczną stawkę WIBOR powiększoną o 1,5 punktu procentowego (150 bp). Minimalna wielkość zapisu to jedna obligacja.

28 maja 2013 r. zarząd PCC Rokita zgodnie z harmonogramem dokonał przydziału obligacji serii AD. Łącznie oferowanych było 250.000 walorów po cenie nominalnej i emisyjnej wynoszącej 100 zł. Papiery były oferowane w dwóch transzach: Instytucjonalnej (150.000 szt.) i Otwartej (100.000 szt.).

Kancelaria Medius S.A. z Krakowa poinformowała o dokonaniu przydziału wszystkich obligacji serii A o łącznej wartości 400.000 zł.

Walory mają stałe oprocentowanie wynoszące 11,5% w skali roku wypłacane w okresach kwartalnych. Datą wykupu obligacji jest 15 października 2014 r. Obligacje są zabezpieczone.

Emisja certyfikatów inwestycyjnych Raport 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Raport 3 NSFIZ), o której informowaliśmy w marcu (Bezpieczne certyfikaty inwestycyjne Raport 3 NSFIZ), zakończyła się sukcesem.

Kolejny raz emisja obligacji PCC Rokita cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W dniu dzisiejszym PCC Rokita podała komunikat o przydziale walorów w ramach emisji obligacji serii AC.

O emisji informowaliśmy na naszych stronach (Kolejna publiczna oferta obligacji PCC Rokita).

Po raz kolejny w tym roku publiczną emisję obligacji przeprowadza PCC Rokita S.A.

Spółka jest producentem i dystrybutorem ponad 250 produktów chemicznych wykorzystywanych w wielu ważnych branżach gospodarki (przemysł tworzyw sztucznych, budowlany, tekstylny, chemiczny, inne).

Prywatna emisja certyfikatów inwestycyjnych serii C Raport 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (NSFIZ), o której informowaliśmy na naszych stronach, zakończyła się sukcesem.