Po raz kolejny spółka przedterminowo zakończyła emisję obligacji, tym razem serii D. Podany przez emitenta dniu 18 listopada 2013 r. komunikat bieżący informuje o skróceniu zapisów, które pierwotnie miały zakończyć się w dniu 21 listopada 2013 r. Orlen ponownie uplasował emisję w ciągu krótkiego okresu dwóch dni roboczych, nawet pomimo obniżenia oprocentowania o 10 punktów bazowych. Spółka poinformowała, że popyt przekroczył podaż już w dniu 15 listopada.

Getin Noble Bank poinformował, że emisja obligacji serii PP3-VI zakończyła się sukcesem. W dniu 7 listopada 2013 r. bank przydzielił 50.000 sztuk obligacji korporacyjnych o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 50 mln zł.

Zarząd spółki PKN Orlen S.A. w dniu 7 listopada 2013 poinformował w komunikacie bieżącym o skróceniu terminu przyjmowania zapisów w ofercie obligacji korporacyjnych serii C. Pierwotny termin zakończenia zapisów (tj. 21 listopada 2013 r.) został przesunięty na 7 listopada 2013 r.

Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. poinformował, że w dniu 30 października 2013 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w sprawie rozpatrzenia połączonych wniosków o ogłoszenie upadłości Emitenta. Sąd odroczył rozpoznanie sprawy na dzień 18 listopada 2013 r.

  • Rynek Catalyst notuje systematyczny wzrost liczby obligacji, dostępnych jest już prawie 400 serii.
  • Stopniowo i regularnie wzrasta wartość obrotów.
  • Sukces obligacji detalicznych PKN Orlen pokazał potencjał rozwoju rynku papierów dłużnych GPW.
  • Catalyst staje się alternatywą dla oszczędzania pieniędzy na lokatach bankowych.

 

Po czterech latach przebywania w obszarze ocen spekulacyjnych, międzynarodowy długoterminowy rating kredytowy PKN Orlen został podniesiony przez agencję ratingową Fitch Rating do poziomu inwestycyjnego: BBB- z perspektywą stabilną. Agencja ratingowa podniosła również rating krajowy koncernu do poziomu A- (pol) z perspektywą stabilną.

Getin Noble Bank S.A. (GNB) podał do wiadomości wyniki oferty obligacji serii PP3-II. Emisja obligacji korporacyjnych liczyła 170.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł. Inwestorzy objęli 148.576 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 148.576.000 zł. Emisja ta jest elementem ogłoszonego przez GNB programu emisji obligacji o sumarycznej wartości 750.000.000 zł. W poprzedniej emisji serii PP3-I bank pozyskał 42.694.000 zł.

Zarząd Ferratum Capital Poland S.A. poinformował, że zakończyła się subskrypcja obligacji serii B1. Spółka oferowała do objęcia 20.000 szt. obligacji korporacyjnych po cenie 1.000 zł za sztukę. Zapisy skończyły się w dniu 17 czerwca 2013 r. Na obligacje zapisało się 36 inwestorów. W dniu 18 czerwca 2013 r. spółka przydzieliła im 10.380 sztuk obligacji.

W dniu 15 lipca 2013 r. na rynku Catalyst zadebiutowały osiemnastomiesięczne obligacje korporacyjne serii A spółki budowalnej Korporacja Budowlana Kopahaus S.A.

Emisja serii A liczy 5.500 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każda. Wartość emisji serii A wynosi 5.500.000 zł.

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec czerwca wyniosło 8,75%. W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne przynosiły 4,1% zysku, a inwestycje w obligacje skarbowe dają średnio 4,32% rocznie. Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o 113% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o 103% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.