Obecnie (10.03.2015) można zauważyć, że poziom awersji do ryzyka ustabilizował się. Świadczą o tym niewielkie tylko zmiany rentowności w zasadzie na całej długości krzywej. Wyjątkiem jest segment od 0 do około 1 roku do terminu wykupu, w którym notujemy spadek rentowności w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W dniu 5 marca 2015 roku Best SA przekazał raport uzupełniający informację o zakończeniu emisji obligacji korporacyjnych serii K3. Spółka poinformowała, że łączne koszty emisji sięgnęły 887 tys. złotych, w tym koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty to 605 tys. złotych. Promocja oferty kosztowała 110 tys. złotych, a doradztwo i sporządzenie prospektu 172 tys. złotych.

Michael Strom Investment udostępnił pierwsze dwa raporty Corporate Bonds Quick Review.

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (PRF) poinformował dzisiaj o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji korporacyjnych serii F. Spółka pozyskała w ten sposób finansowanie dłużne o wartości 10 mln zł.

Obecnie (12.02.2015) można zauważyć dalszą awersję do ryzyka, objawiającą się spadkiem rentowności na niemal całej długości krzywej. Wyjątkiem jest segment od 0 do około 1 roku do terminu wykupu, który wykazuje stabilizację od kilku już miesięcy.

W dniu 11 lutego 2015 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje krakowskiej spółki Regis sp. z o.o. Papiery są notowane pod skróconą nazwą RGS0717. Kurs jedynej transakcji ustalił się na poziomie 101%, a właściciela zmieniło 15 obligacji.

W dniu 14 stycznia 2015 roku po raz pierwszy były notowane na rynku Catalyst obligacje korporacyjne serii U2 (KRU1220) oraz U3 (KR31220) wyemitowane przez spółkę KRUK. Obie serie posiadają identyczne oprocentowanie (WIBOR 3M + 3,35% marży) oraz ten sam termin wykupu: 3 grudnia 2020 roku.

Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec czwartego kwartału 2014 roku wyniosło 7,06% (w poprzednim kwartale 7,46%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 3,50% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 4,02% (w poprzednim kwartale 3,97%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 102% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 76% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Obecnie (07.01.2015) można zauważyć tendencję do pewnej stabilizacji krzywej dochodowości w porównaniu do miesiąca poprzedniego, przy czym w perspektywie kilkumiesięcznej nadal jeszcze możemy mówić o spadku rentowności, zwłaszcza w segmencie długich czasów do terminu wykupu.

Od pierwszej sesji 2015 roku na rynku Catalyst będą obowiązywać nowe zasady animowania obligacji oraz rozszerzone widełki kursowe. Określona została również minimalna łączna wartość obligacji, które mogą być dopuszczone do notowań. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.