Zarząd 2C Partners S.A. poinformował w komunikacie, że w dniu 12  grudnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 2.000 sztuk obligacji serii H o wartości nominalnej 1.000 złotych. W ramach tej emisji spółka pozyskała 2 mln złotych.

Obligacje oferują stałe oprocentowanie w wysokości 9,25% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 12 maja 2017 roku (obligacje 2,5-letnie). Emitent zamierza wprowadzić obligacje serii H do obrotu na rynku Catalyst.

Logo 2C Partners

Zarząd spółki 2C Partners złożył w dniu dzisiejszym, w formie aktu notarialnego, oświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy obligacji na okaziciela serii H wpisem hipotecznym do wysokości 150% wartości emisji. Zabezpieczenie zostało ustanowione na wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Grochowskiej 282 w Warszawie.

Administratorem hipoteki została ustanowiona Kancelaria "Posłajko i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie, z którą emitent zawarł w listopadzie br. umowę o administrowanie hipoteką.

Zobacz także