Zarząd 2C Partners S.A. już końcem sierpnia informował, że spółce udało się pozyskać 1,5 mln złotych w ramach oferty prywatnej obligacji zwykłych na okaziciela serii F. Obecnie spółka podała więcej szczegółów dotyczących tej subskrypcji.

2C Partners logoOferta trwała od 8 do 28 sierpnia 2014 roku. W dniu 28 sierpnia przydzielono 15.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł. Obligacje nabywane były po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej. Zapisy złożyło 20 inwestorów i wszyscy otrzymali zamawiane obligacje. Nie nastąpiła redukcja zapisów.

Zobacz także