Zarząd spółki 2C Partners poinformował, że w dniu 19 września 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 3000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1000 zł  każda. Emisja doszła zatem do skutku, a emitent pozyskał 3 mln złotych.

Logo 2C Partners

Termin wykupu obligacji serii G przypada na dzień 17.03.2017r. Obligacje zostaną zabezpieczone hipoteką do wysokości 150% wartości emisji. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 9,5% w skali roku. Papiery dłużne serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym Catalyst.

 

W kończącym się tygodniu spółka informowała o przedterminowym wykupie 9 sztuk obligacji serii A o wartości nominalnej 50 tys. złotych każda. W związku z tym zadłużenie z tytułu obligacji serii A spadło do 650 tysięcy, a wartość nominalna niewykupionych obligacji serii B to 2 mln zł. Oznacza to, że po sukcesie emisji serii F i G spółka posiada środki na bezproblemowy wykup obligacji serii A i B zapadających 30 września br.

Aktualizacja 2 października 2014 r.

Zapisy na obligacje serii G złożyło 36 inwestorów. Zapisy opiewały na większą liczbę obligacji, niż oferowane 3.000 sztuk. Średnia stopa redukcji wyniosła 4,4%.

Zobacz także