W dniu 26 września 2014 roku zarząd spółki Kancelaria Medius dokonał przydziału 22.801 sztuk obligacji serii D. Oznacza to, że emisja doszła do skutku, a krakowska spółka  pozyskała 2.280.100 zł. Dzień wykupu obligacji serii D przypada 26 września 2016 r. Emisja obligacji korporacyjnych odbyła się w trybie emisji niepublicznej (prywatnej).

Logo Kancelaria Medius

Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o notowanie obligacji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Zobacz także