W dniu dzisiejszym (18 grudnia 2014 r.) na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne serii A wrocławskiej spółki Lokum Deweloper. Był to 51. debiut w tym roku, a Lokum to 193. emitent, którego papiery są notowane na Catalyst. W trakcie sesji nie doszło do zawarcia żadnej transakcji.

 

Logo Lokum DeweloperEmisja

Obligacje wprowadzone do obrotu oferują kupon wypłacany co pół roku, a jego wysokość wyliczana jest wg zmiennej stopy WIBOR6M i marży w wysokości + 3,8%. W przypadku zwiększania się zadłużenia spółki, marża może wzrosnąć do 4,8%.

W ramach serii A wyemitowane zostały walory o wartości 30 mln złotych. Obligacje obejmowali zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni.  Środki pozyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich (mieszkaniowych) realizowanych przez spółki z grupy emitenta, w tym także zakup gruntu pod nowe projekty.

Obligacje serii A to papiery 3-letnie (termin wykupu to 17 października 2017 roku), zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach emitenta o wartości 35 mln zł.

 

Emitent

Historia Emitenta sięga 2004 roku, kiedy to został zrealizowany pierwszy projekt budowlany w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez p. Dariusza Olczyka, który obecnie kontroluje Emitenta. W 2011 roku zawiązano spółkę Lokum Deweloper S.A. będącą jednostką dominującą Grupy Lokum Deweloper. Grupa Kapitałowa Lokum Deweloper prowadzi działalność deweloperską (głownie lokale mieszkalne, a także usługowe) na terenie Wrocławia i w jego bezpośredniej okolicy. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi 14 podmiotów.

Do tej pory spółka zrealizowała osiemnaście projektów deweloperskich, a obecnie pracuje nad kolejnymi pięcioma. W sumie wybudowała około 2 tys. mieszkań.

 

Plany

Prezes spółki, pan Bartosz Kuźniar, poinformował, że Lokum Deweloper planuje emisję akcji i debiut na głównym rynku GPW w II półroczu 2015 r:

Rozpoczęliśmy przygotowania do wejścia na główny parkiet GPW. Jest to dopiero pierwszy etap, więc myślę, że debiut powinien nastąpić w II połowie przyszłego roku. Planujemy w związku z tym emisję akcji. Nie będzie to sprzedaż akcji właściciela, ale właśnie emisja po to, żeby nadal rozwijać spółkę.

Spółka działała do tej pory we Wrocławiu i okolicach, ale przygląda się również rynkowi krakowskiemu:

Rozglądamy się bardzo intensywnie za nieruchomościami w Krakowie i jeśli tylko pojawi się odpowiednia propozycja, to poważnie ją rozważymy - powiedział prezes Kuźniar.

W jego opinii, wyniki spółki w przyszłym roku będą porównywalne do tegorocznych. Natomiast (…) w 2016 roku nastąpi istotne odbicie. Wtedy będzie widać efekty tych projektów, nad którymi teraz pracujemy

Spółka na razie nie planuje uruchamiania projektów komercyjnych.

 

Wyniki finansowe

 

2013

I półrocze 2014

Przychody

100,5 mln zł

46,8 mln zł

EBIT

22,8 mln zł

10,9 mln zł

Zysk netto

20,4 mln zł

10,1 mln zł

Zobacz także