Formalnie emisję przeprowadził Everest Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, ale znacznie większa ilość osób kojarzy nazwę marki „Bocian pożyczki”, pod którą spółka Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność operacyjną. Everest Capital sp. z o.o. jest spółką zależną Everest Finanse sp. z o.o. sp.k.

Zarząd Pragma Faktoring poinformował o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji korporacyjnych serii G. Zapisy były prowadzone w dniach 8-21 kwietnia 2015 r. Przydziału walorów dokonano 23 kwietnia.

W pierwszym kwartale 2015 roku ponad połowa emisji, które zostały przez nas ocenione pod kątem ryzyka kredytowego, jakie ponoszą inwestorzy, trafiło do grupy czerwonej.

Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec pierwszego kwartału 2015 roku wyniosło 6,70% (w poprzednim kwartale 7,06%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 3% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,83% (w poprzednim kwartale 4,02%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 123% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 75% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Zarząd Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS Sanok) poinformował o przydzieleniu obligacji serii PBS0325. Przydzielono 26.230 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość emisji wyniosła więc 2.623.000 zł.

Podstawowy termin wykupu walorów to 31 marca 2025 roku (obligacje 10-letnie). Ich oprocentowanie jest zmienne i ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o 400 b.p. (punktów bazowych).

W dniu 11 marca PCZ SA przekazał komunikat będący odpowiedzią na spadające od paru tygodni notowania obligacji korporacyjnych spółki na rynku Catalyst. PCZ z zaskoczeniem przyjął mocne obniżki cen rynkowych obligacji, gdyż spółka nie posiada wymagalnych zobowiązań, a bieżącą sytuację płynnościową określa jako dobrą.

Zarząd Kerdos Group S.A. poinformował, że 9 marca 2015 roku została zakończona i doszła do skutku emisja obligacji korporacyjnych na okaziciela serii J.

Inwestorzy objęli 9.980 sztuk z 10.000 oferowanych obligacji – zatem spółce udało się uplasować zdecydowaną większość oferowanych walorów i pozyskać 9,98 mln złotych. Obligacje serii J mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst – zadecyduje o tym emitent.

Obecnie (10.03.2015) można zauważyć, że poziom awersji do ryzyka ustabilizował się. Świadczą o tym niewielkie tylko zmiany rentowności w zasadzie na całej długości krzywej. Wyjątkiem jest segment od 0 do około 1 roku do terminu wykupu, w którym notujemy spadek rentowności w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W dniu 5 marca 2015 roku Best SA przekazał raport uzupełniający informację o zakończeniu emisji obligacji korporacyjnych serii K3. Spółka poinformowała, że łączne koszty emisji sięgnęły 887 tys. złotych, w tym koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty to 605 tys. złotych. Promocja oferty kosztowała 110 tys. złotych, a doradztwo i sporządzenie prospektu 172 tys. złotych.

Michael Strom Investment udostępnił pierwsze dwa raporty Corporate Bonds Quick Review.