W dniu 11 lutego 2015 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje krakowskiej spółki Regis sp. z o.o. Papiery są notowane pod skróconą nazwą RGS0717. Kurs jedynej transakcji ustalił się na poziomie 101%, a właściciela zmieniło 15 obligacji.

Logo RegisEmisja obligacji korporacyjnych spółki Regis obejmowała 10.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Subskrypcja trwała od 27 czerwca do 29 lipca 2014 roku. Inwestorzy objęli walory o wartości 8,41 mln złotych.

Obligacje RGS0717 to papiery 3-letnie z kwartalną wypłatą odsetek. Oprocentowanie jest zmienne i wynosi WIBOR3M + 5% marży. Obligacje są amortyzowane - emitent będzie wykupywał po 5% emisji kwartalnie począwszy od 4 okresu odsetkowego.

Obligacje są zabezpieczone do kwoty 15 mln złotych: hipoteką, zastawem na linii produkcyjnej do produkcji funkcjonalnych dodatków do żywności, a także cesją praw z polis ubezpieczeniowych.

Środki pozyskane z emisji przeznaczone są na zwiększenie kapitału obrotowego, wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej oraz zainstalowania linii do produkcji produktów marki Activlab Sport, Activlab Pharma i Vetfood.

 

Regis sp. z o.o. od 1991 roku, prowadzi działalność w przemyśle spożywczym, szczególnie w obszarze dodatków spożywczych dla przemysłu mięsnego, odżywek oraz suplementów diety dla ludzi i zwierząt.

Główną cechą wyróżniającą spółkę na tle konkurencji jest innowacyjność przejawiana we wszystkich obszarach działalności. Zespół pracowników działu Research and Development (R&D) składający się z 23 osób o wysokich kompetencjach, tworzy nieustannie nowe produkty wyznaczając niejednokrotnie nowe trendy rynkowe.

Spółka w swoim zakładzie dysponuje laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejsze urządzenia analityczne. Prowadzi w nich badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i sensoryczne produktów własnych, jak również produktów swoich klientów.

Działy sprzedaży i marketingu budują wielopłaszczyznowe relacje z klientami, co pozwala generować stabilne przychody i marże. Spółka stara się każdemu klientowi zapewnić ofertę indywidualnie dopasowaną do jego potrzeb.

Regis sprzedaje nie tylko produkty, lecz kompleksowe rozwiązania obejmujące wsparcie technologiczne, marketingowe, posprzedażowe, oraz zapewnia adekwatne warunki handlowe. Dzięki płaskiej strukturze organizacyjnej, spółka jest firmą bardzo elastycznie reagującą na potrzeby klientów.

[Źródło: Dokument informacyjny - seria A1]

Zobacz także