Zarząd REGIS Sp. z o.o. przekazał informację, że w dniu 29 stycznia 2016 r. obligatoryjny wykup części obligacji serii A1.

Okresowa amortyzacja obejmie 420 sztuk obligacji, czyli 5% łącznej liczby wyemitowanych papierów serii A1.

Logo RegisZ amortyzacji skorzystają inwestorzy, którzy w dniu 21 stycznia 2016 roku będą posiadać na swoich rachunkach Obligacje korporacyjne spółki Regis. Wykup nastąpi 29 stycznia za pośrednictwem KDPW, a amortyzowane walory podlegają umorzeniu.

W związku z planowaną amortyzacją spółka zwróciła się do GPW z wnioskiem o zawieszenie obrotu obligacjami od 18 do 29 stycznia 2016 roku.

Zobacz także