W dniu 22 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego wrocławskiej spółki Kruk SA. Prospekt został sporządzony w związku z planowaną ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji korporacyjnych emitowanych w ramach II programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł.

Logo Kruk

Komentarz

Prospekt jest ważny przez 12 miesięcy. Przypomnijmy, że w ramach pierwszego programu emisji obligacji Kruk uruchomił tylko jedna serię o wartości 15 mln złotych, a ze względu na bardzo duże zainteresowanie inwestorów, zapisy zostały zredukowane o 2/3. Ciekawe czy tym razem inwestorzy indywidualni będą mieli więcej szans na zakup walorów lidera rynku windykacji?

Co ważne najprawdopodobniej oferowane obligacje będą gorzej oprocentowane niż dotychczasowe serie, gdyż Kruk ma możliwość korzystania z alternatywnego finansowania kredytami bankowymi, a przedstawiciele spółki podkreślali, że koszt pieniądza jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru formy finansowania działalności.

Zobacz także