Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec czwartego kwartału 2013 roku wyniosło 7,92%. W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne przynosiły ok. 3,7% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,94%. Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 114% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 101% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

W dniu 15 stycznia 2014 roku zadebiutowały na rynku Catalyst obligacje serii T1 spółki Kruk S.A. (nazwa skrócona KRU1217). Obligacje te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem w ofercie publicznej – zapisy inwestorów zostały zredukowane o 2/3. Można zatem było oczekiwać, że cena w obrocie wtórnym będzie wyższa od nominału.

Od 9 grudnia 2013 r. trwały zapisy na obligacje zwykłe na okaziciela, serii A, Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP SA. Zapisy złożyło 20 podmiotów. Subskrypcja zakończyła się 20 grudnia, a przydziału obligacji dokonano 23 grudnia 2013 r.

W Wigilię zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. poinformował o dojściu do skutku emisji obligacji serii A. Inwestorom przydzielonych zostało 1.400 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.400.000 zł.

Zarząd MCI Management S.A. poinformował, że 19 grudnia 2013 r. Spółka wyemitowała obligacje zwykłe na okaziciela (zabezpieczone) serii H3 w kwocie 30 000 000 PLN. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi  1000 zł.

SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu poinformował o złożeniu wniosku o wprowadzenie obligacji serii A do notowań na platformie Catalyst. Spółka chce wprowadzić 20.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, a więc łączna wartość obligacji objętych wnioskiem to 2.000.000 zł.

Getin  Noble  Bank  S.A.  poinformował,  że  w  dniu  19  grudnia  2013  r.  przydzielił inwestorom  24.249 sztuk  obligacji serii PP3-VIII. Wartość nominalna jednej obligacji to 1000 zł, więc bank pozyskał z tej emisji nieco ponad 24 mln złotych.

Zarząd spółki Kruk S.A. poinformował, że emisja niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii T1 doszła do skutku. Przydzielonych zostało 150.000 szt. obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisji równej 15 mln zł.

W okresie subskrypcji (od 26 listopada do 3 grudnia) 360 inwestorów złożyło zapisy na 445.164 obligacje. Kruk oferował 150.000 obligacji, zatem stopa redukcji wyniosła 66,3%. Każdy z Inwestorów otrzyma 33,7% obligacji, na które składał zapis.

Spółka MCI Management poinformowała o ustanowieniu zastawu rejestrowego na aktywach spółki zależnej. Zastawione aktywa mają być zabezpieczeniem dla emisji obligacji serii H3 spółki.

Emisja obligacji korporacyjnych serii H3 jest kolejną emisją MCI Management w tym roku. Dotychczas spółka wyemitowała obligacje serii H1 i H2 o wartości odpowiednio 18,8 oraz 36 mln zł. Program emisji obejmował obligacje o łącznej wartości 66 mln zł.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniach 5-7 grudnia 2013 r. odbędzie się Capital Market Summit. Dwa ostatnie dni będą również otwarte dla inwestorów chcących wziąć udział w spotkaniu.