Na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniach 5-7 grudnia 2013 r. odbędzie się Capital Market Summit. Dwa ostatnie dni będą również otwarte dla inwestorów chcących wziąć udział w spotkaniu.

Dzień 6 grudnia zatytułowano Capital Market Summit – Doing Business. W tym dniu prezentowane będą praktyczne aspekty akcji, obligacji i innych instrumentów notowanych na różnych rynkach. Na spotkaniu możliwe będą kontakty przyszłych i obecnych emitentów z uczestnikami rynku i inwestorami.

Na meetingu, który będzie miał charakter edukacyjno-promocyjny, uczestnicy będą mogli wziąć udział w debatach, wystąpieniach i warsztatach kierowanych do praktyków. Inwestorzy natomiast będą mieli szansę zapoznać się z zagadnieniami inwestowania na giełdach, a przedstawiciele emitentów – przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i innych będą mogli znaleźć odpowiedzi na pytania związane z pozyskaniem finansowania.

Ostatni dzień konferencji (7 grudnia) jest dniem otwartym – Capital Market Summit – Study to Practice. To impreza dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć więcej o giełdzie oraz notowanych tam papierach wartościowych. Giełda zapewnia, że na odwiedzających czeka wiele atrakcji.

W spotkaniu otwartym uczestniczyć mogą wszyscy chętni: osoby zainteresowane giełdą, inwestorzy instytucjonalni i indywidualni, domy maklerskie, emitenci notowani na wszystkich rynkach, autoryzowani doradcy, czy media.

Źródło: gpw.pl