Spółka Everest Capital Sp. z o.o. poinformowała o przeniesieniu przedsiębiorstwa Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. na spółkę Everest Finanse Spółka Akcyjna. Przeniesienia dokonano w związku ze zmianą ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1357 polegającą w szczególności na wprowadzeniu obowiązku prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

Logo Bocian PożyczkiObligacje Everest Capital Sp. z o.o.

Obligacje Everest Capital Sp. z o.o. serii D i E notowane na rynku Catalyst, zostały poręczone całym majątkiem, zarówno spółki sprzedającej przedsiębiorstwo (Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K.) jak i kupującej (Everest Finanse Spółka Akcyjna). Zarówno kupujący, jak i sprzedający zostali określeni w warunkach emisji obligacji jako poręczyciele.

Możliwość przeniesienia przedsiębiorstwa była opisana w dokumentach sporządzonych na potrzeby wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii D i E.

Według oceny Everest Capital dokonanie przeniesienia przedsiębiorstwa nie wpłynie na jego zdolność do obsługi zobowiązań, w tym także tych wynikających z wyemitowanych obligacji serii D i E.

Everest Finanse S.A.

Spółka Everest Finanse S.A. prowadzi, pod marką Bocian Pożyczki, działalność polegającą na udzielaniu pożyczek pieniężnych w domu klienta.

Zobacz także