Po raz drugi w tym roku z emisją obligacji rusza Getin Noble Bank S.A. W ramach publicznego programu emisji obligacji PP3 emituje X serię o łącznej wartości nominalnej 80.000.000 zł. Można przypuszczać, że jednym z powodów przeprowadzania oferty jest sukces poprzedniej emisji, której spółka pozyskała 100 mln zł.

Zapisy przyjmowane są w dniach 12 lutego – 5 marca. W tym terminie należy również wpłacać środki przeznaczone na objęcie obligacji. Przydział obligacji zostanie dokonany 12 marca.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i oparte o 6-miesięczną stawkę WIBOR powiększoną o 3 punkty procentowe, co na dzień dzisiejszy dawałoby oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym w wysokości ok. 5,74 % w skali roku (p.a.).

Obligacje są emitowane na 7 lat a emitent, po spełnieniu pewnych warunków, może skorzystać po 5 latach z opcji wcześniejszego wykupu.

Minimalny zapis wynosi 25.000 zł.

Emitent zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst.

 

Aby uzyskać więcej informacji o ofercie obligacji Getin Noble Banku zapraszamy do kontaktu – pomożemy w sprawnym załatwieniu formalności.

 

Zobacz także