Rozpoczęła się publiczna oferta obligacji serii W2 Kruk S.A. W jej ramach oferowanych jest 300.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30 mln zł. Podstawowe parametry oferty poniżej:

Warunki oferty

Emitent:                                                                                   Kruk S.A.

Seria:                                                                                         W2

Wielkość emisji:                                                                    30 mln zł

Oprocentowanie:                                                                zmienne: WIBOR 3M + 2,9% w skali roku (≈ 4,63%)

Wypłata odsetek:                                                                kwartalna

Okres zapadalności:                                                            5 lat

Minimalny zapis:                                                                  10.000 zł (100 obligacji)

Cena emisyjna:                                                                     100 zł

Przyjmowanie zapisów  i dokonywanie wpłat:        18 – 25 listopada 2015

Dzień przydziału Obligacji:                                                26 listopada 2015

Obligacje będą wprowadzane na Catalyst.

Opcja przedterminowego wykupu na żądanie emitenta.

 

Logo Kruk

Pełne informacje o emisji można znaleźć pod adresami:

Prospekt emisyjny wraz z aneksami

http://pl.kruk.eu/dla-inwestora/spolka/obligacje-publiczne/

Warunki oferty serii W2

http://pl.kruk.eu/gfx/kruk/userfiles/files/dla_inwestorow/ostateczne_warunki_emisji_w2_do_publikacji.pdf

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt – udzielimy dodatkowych informacji oraz podpowiemy, jak sprawnie załatwić formalności.

[Komentarz PIB-Obligacje]

Warto zwrócić uwagę, że rentowność nowej serii jest wyższa niż rentowności możliwe do uzyskania na rynku wtórnym, Kruk postrzegany jest przez inwestorów jako  wiarygodny emitent, a kurs jego akcji znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym co powinno wygenerować spory popyt na papiery serii W2.

 Kruk - wykres cen akcji

Dokładając do tego niewielką ilość ciekawych emisji na rynku pierwotnym w ostatnim czasie oraz spadające zaufanie do mniejszych emitentów z powodu serii defaultów, w połaczeniu z zasadami przydziału (proporcjonalna redukcja wszystkich zapisów, bez zasady "kto pierwszy ten lepszy"), można się spodziewać, że wielu inwestorom trudno będzie zakupić zakładaną ilość obligacji.

 

Zobacz także