Emitent to czołowy gracz na rynku pozabankowych usług faktoringowych

W pierwszej połowie września rozpoczyna się oferta prywatna niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (NSFIZ). Za zebrane środki fundusz nabędzie do egzekucji pakiety wierzytelności bankowych. Certyfikaty serii C są certyfikatami uprzywilejowanymi. Będą sukcesywnie wykupywane co najmniej za cenę nabycia powiększoną o 13% w skali roku.

Rozpoczęła się oferta obligacji spółki będącej inwestorem i deweloperem.