16 września rozpoczęła się publiczna oferta obligacji serii PP3-V banku Getin Noble Bank S.A. Złożenie zapisu na obligacje jest możliwe do 30 września. Wpłaty środków na obligacje można dokonać także do 30 września. Obligacje mają zostać przydzielone w dniu 7 października 2013 r., czyli w dniu emisji.

Zarząd spółki Kruk S.A. poinformował o planowanej ofercie obligacji serii R3. Celem emisji jest sfinansowanie kupna pakietów wierzytelności przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Kruk. Drugim ewentualnym celem emisji jest zrefinansowanie zadłużenia lub przejęcia innych firm w celu sfinansowania rozwoju Grupy Kapitałowej.

1 sierpnia rozpoczęła się publiczna oferta obligacji serii PP3-III banku Getin Noble Bank S.A. Złożenie zapisu na obligacje jest możliwe do 21 sierpnia. Wpłaty środków na obligacje można dokonać także do 21 sierpnia. Obligacje mają zostać przydzielone w dniu 28 sierpnia 2013 r., czyli w dacie emisji.

Oferta publiczna obejmuje pulę liczącą 50.000 sztuk obligacji o jednostkowym nominale 1.000 zł. Wartość nominalna całej emisji wynosi 50.000.000 zł. Oferta obligacji serii PP3-III to część programu emisji Getin Noble Banku, którego łączna wartość wynosi 750.000.000 zł.

Zarząd Voxel S.A. poinformował w raporcie bieżącym, że podjął uchwałę o emisji obligacji serii D. Uchwała o emisji obligacji serii D jest konsekwencją uchwalonego przez spółkę w maju Programu Emisji Obligacji oraz uchwały zarządu spółki o przedterminowym wykupie, o której spółka poinformowała 26 czerwca 2013 r. Zgodnie z uchwałą o Programie Emisji Obligacji nowe obligacje mogły być wyemitowane tylko pod warunkiem dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii B, będących w obrocie na Catalyst.

Zapisy

Od 10 czerwca trwają zapisy w ramach publicznej oferty obligacji serii PP3-II spółki Getin Noble Bank S.A. Termin składania zapisów upływa 3 lipca. Również do 3 lipca mogą być dokonywane wpłaty na obligacje. Przydział obligacji zostanie dokonany w dniu 10 lipca 2013 r.

Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Minimalna wielkość zapisu w na obligacje to 25 sztuk, czyli 25.000 zł.

PIB Finanse (Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o.) organizuje finansowanie pomostowe dla spółki cywilnej, w formie zabezpieczonych pożyczek w celu dokończenia realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym.

Parametry pożyczki

Spółka cywilna poszukuje finansowania w wysokości 500 tys. zł. Preferowana wielkość pojedynczej pożyczki to 100-500 tys. zł (minimalna wielkość 50 tys. zł).

Termin spłaty pożyczki wynosi pół roku.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 12,5% w skali roku, a odsetki zostaną wypłacone w dniu zwrotu pożyczki.

14 maja rozpoczęły się zapisy w ramach publicznej oferty obligacji serii AD spółki PCC Rokita. Termin składania zapisów upływa 23 maja dla Transzy Instytucjonalnej i 24 maja dla Transzy Otwartej. Jest to ostatnia emisja w ramach obecnie trwającego programu emisji.

Oprocentowanie walorów wynosi 6,8 % w skali roku, a odsetki są wypłacane kwartalnie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.

Na początku kwietnia PCC Rokita S.A. przeprowadza ofertę publiczną kolejnej serii obligacji. Tym razem do objęcia emitent przeznaczył papiery o wartości 25 mln zł, podzielone na dwie równej wartości transze: Otwartą i Instytucjonalną.

Jeszcze kilka dni trwa prywatna emisja certyfikatów inwestycyjnych Raport 3 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Raport 3 NSFIZ).

W dniach 15 marca - 11 kwietnia trwa oferta prywatna obligacji spółki z branży wierzytelnościowej. Branża ta jest mocno reprezentowania na rynku Catalyst.