Cyfrowy Polsat S.A. poinformował, że w dniu 25 września 2015 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services podniosła ratingi dla Cyfrowego Polsatu i jego spółki zależnej Metelem Holding Company Limited (podmiot kontrolujący Polkomtel sp. z o.o. operatora telefonii komórkowej sieci Plus) oraz dla obligacji wyemitowanych przez Eileme 2 AB – spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu.

Cyfrowy Polsat logo

 

Agencja S&P uzasadniła swoją decyzję tym, że umowy kredytowe na kwotę 12,5 mld złotych, które zostały zawarte przez Cyfrowy Polsat 21 września br. spowodują:

  • obniżenie kosztów obsługi długu (z 6,6% do 3,6%),
  • wyeliminowanie ryzyka walutowego (kredytowanie jest udzielane w złotych),
  • większą elastyczność, bo docelowo kredyty spółek z grupy zostaną połączone w jedną pulę,
  • poprawę wskaźników kredytowych oraz struktury kapitałowej Cyfrowego Polsatu.

 

Poniższe zestawienie pokazuje zmiany ratingów:

Emitent/emisja

Poprzedni rating

Obecny rating

Cyfrowy Polsat S.A. (korporacyjny rating długoterminowy)

BB / perspektywa pozytywna

BB+ / perspektywa stabilna

Metelem Holding Company Limited (korporacyjny rating długoterminowy)

BB / perspektywa pozytywna

BB+ / perspektywa stabilna

Obligacje senior notes o wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD wyemitowanych w dniu 26 stycznia 2012 r. przez Eileme 2 AB (publ)

B+ / perspektywa pozytywna

BB- / perspektywa stabilna

 

Natomiast w dniu 22 września agencja ratingowa Moody's Investors Service podtrzymała rating korporacyjny Cyfrowego Polsatu na poziomie Ba3, ale podniosła perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Podobnie jak w przypadku S&P, uzasadnieniem tej zmiany są korzyści jaki Cyfrowy Polsat uzyska dzięki refinansowaniu dotychczasowego zadłużenia w/w kredytami.

 

Komentarz PIB-Obligacje

Przeprowadzona operacja zrefinansowania długu grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu została dostrzeżona przez rynki. W przypadku agencji S&P mamy już podniesienie ratingu, a perspektywa stabilna wskazuje, że w najbliższym czasie nie powinniśmy oczekiwać kolejnych zmian oceny wiarygodności kredytowej. Nieco inaczej wygląda to w przypadku agencji Moody’s, która również docenia zmiany finansowania, ale na podniesienie ratingu zasygnalizowane zmianą perspektywy na pozytywną będziemy musieli jeszcze poczekać.

To co ważne, to nowe obligacje Cyfrowego Polsatu są dostępne dla inwestorów indywidualnych, gdyż zostały wprowadzona na rynek Catalyst i są notowane z kodem CPS0721, a minimalna wartość transakcji to nieco ponad 1 tysiąc złotych. Obligacje te należą do najpłynniejszych walorów na Catalyst.

Warto pamiętać, że ratingi nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży lub trzymania papierów wartościowych i mogą być w każdej chwili zmienione lub wycofane.

Zobacz także