Kruk S.A. poinformował o dojściu emisji obligacji serii W2 do skutku i przydzieleniu inwestorom wszystkich 300.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30 mln zł.

Zapisy w ramach oferty publicznej przyjmowane były w dniach 18-25 listopada 2015 r. W tym okresie 982 inwestorów złożyło zapisy na 1.996.503 obligacji. W związku z tym emitent dokonał redukcji zapisów (stopa redukcji wyniosła 84,97%).

Logo Kruk SAObligacje serii W2 mają pięcioletni termin wykupu, a ich oprocentowanie jest zmienne i oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o 2,9 punktu procentowego.

Spółka przekaże bardziej szczegółowe podsumowanie zakończonej oferty publicznej w osobnym raporcie bieżącym.

Zobacz także