Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w komunikacie o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego III programu emisji obligacji Kruk S.A. Dokument sporządzony został w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Kruk SA: III program emisji obligacjiŁączna wartość nominalna emitowanych obligacji wynosi 300 mln zł.

Kruk S.A. jest dobrze postrzeganym emitentem zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych.

Zobacz także