28 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy II Programu Emisji Obligacji spółki PCC Rokita z Brzegu Dolnego. Prospekt będzie stanowił podstawę emisji i publicznego oferowania obligacji korporacyjnych spółki oraz ich dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym.

Logo PCC RokitaProgram Emisji przewiduje emisję do 2.000.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł, a więc łączna wartość obligacji objętych Programem wynosi do 200.000.000 zł.

Szczegóły Prospektu będą znane po jego publikacji.

PCC Rokita jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Swoje obligacje kieruje głównie do inwestorów indywidualnych, wsród których cieszą się dużą popularnością. Świadczą o tym redukcje zapisów w ramach ofert publicznych.

Emitent zaprosił również inwestorów do siebie. 5 października 2013 r. w siedzibie w Brzegu Dolnym odbył się Dzień Inwestora. Zaproszenie otrzymali wszyscy obligatariusze PCC Rokita. Ci, którzy przybyli, mieli m.in. okazję zwiedzić teren przemysłowy zakładów chemicznych.

Obecnie na rynku Catalyst notowane są cztery serie obligacji Rokity:

  • PCR1014 o łącznej wartości 25 mln zł,
  • PCR0615 o łącznej wartości 20 mln zł,
  • PCR0416 o łącznej wartości 25 mln zł,
  • PCR0517 o łącznej wartości 25 mln zł.

Wszystkie mają oprocentowanie stałe i są notowane powyżej wartości nominalnej.

 

Aby otrzymywać na bieżąco informacje o emisjach obligacji zachęcamy do wypełnienia formularza.

Zobacz także